Валеологія

Валеологія

Поняття валеології досить складне, в ньому не можна повністю розібратися, лише прочитавши пару книг і послухавши одну-дві лекції. Природно, щоб повністю сформувати свою думку про неї, також переконатися в істинності доводів, наведених на користь валеології, рекомендується якомога більше читати спеціалізованої літератури з валеології.

В даному розділі ви зможе ознайомитися зі статтями справжніх професіоналів в області медицини, а також з працями відомих вчених, які представляють самі докладні пояснення всіх проблем валеології. Завдяки цим матеріалам, ви зможете збільшити свій рівень знань про цю науку, а також дізнатися більше про ведення здорового способу життя та забезпечення довголіття.

Поняття про валеологію. Об'єкт, метод та методологічні основи. Історія розвитку науки

 • Валеологія як наука
 • Здоров'я та хвороба
 • Об'єкт валеології
 • Методологічні основи валеології
 • Основні завдання валеології
 • Початок та історія розвитку валеології
 • Дефініції та понятійний апарат
 • Спосіб життя
 • Вплив екологічних факторів на здоров'я людини
 • Хімічне забруднення середовища та його вплив на здоров'я людини
 • Біологічні забруднення середовища і здоров'я людини
 • Погода і самопочуття людини
 • Адаптація людини до навколишнього середовища
 • Людина та її здоров'я з позиції системного підходу

 • Людина як система, феномен людини, принципи її організації, свідомість і несвідомість, біополя
 • Стародавня індійська система
 • Стародавня китайська система
 • Здоров'я та його механізми з позиції системного підходу
 • Діагностика індивідуального здоров'я

 • Класифікація діагностичних моделей
 • Донозологічна діагностика здоров'я за функціональними показниками
 • Діагностика рівня здоров'я за прямими показниками
 • Діагностика рівня здоров'я за резервами біоенергетики
 • Валеологічні аспекти психічного здоров'я

 • Поняття про психіку здоров'я
 • Структура психіки
 • Природні особливості психіки
 • Набуті у процесі життя особливості психіки. Вчення про стрес, загальний адаптаційний синдром
 • Механізми психічного та фізіологічного стресу
 • Наслідки стресу
 • Профілактика психічного стресу та корекція його наслідків
 • Сучасні підходи до психічного оздоровлення
 • Репродуктивне здоров'я і хвороби, що передаються статевим шляхом

 • Фізіологія репродуктивної системи
 • Чоловічі статеві органи
 • Жіночі статеві органи
 • Статевий цикл людини та статева поведінка
 • Загальне уявлення про репродуктивну здатність, репродуктивний потенціал
 • Фактори формування та збереження репродуктивного здоров'я
 • Статева культура, як передумова репродуктивного здоров'я
 • Роль чоловіка та жінки в сім ї
 • Венеричні хвороби як фактор ризику репродуктивного здоров'я
 • Оздоровлення, механізми управління здоров'ям

 • Залежність здоров'я людини від стану хребта
 • Передумови порушення функції хребта та причини дегенеративно-дистрофічних процесів у ньому
 • Остеохондроз і його прояви у людини
 • Профілактика остеохондрозу та оздоровлення хребта
 • Механізм оздоровчої дії фізичних вправ
 • Працездатність, робота, стомлення, відпочинок
 • Роль фізичної активності в розвитку перехресної адаптації
 • Фізичні вправи та функціональні резерви організму
 • Фізичні вправи та імунна система
 • Фізичні вправи як засіб загартовування
 • Фізичні фактори, що сприяють формуванню, зростанню та зміцненню здоров'я людини
 • Техніка та методика самоконтролю за фізичним навантаженням
 • Методи загартовування
 • Масаж
 • Коротка характеристика прийомів масажу
 • Функції органів травлення. Принципи оздоровчого харчування

 • Травлення
 • Їжа та характер харчування
 • Білки або протеїни
 • Жири або ліпіди
 • Вітаміни
 • Мінеральні речовини
 • Голодування, фізичні процеси під час голодування
 • Використання голодування з метою оздоровлення
 • Дихання і Механізм оздоровлення організму дихальною гімнастикою

 • Дихання
 • Механізм газообміну між повітрям та тканинами організму
 • Регуляція дихання
 • Дихання як спосіб оздоровлення
 • Профілактика захворювань органів дихання
 • Загальне уявлення про серцево-судинну систему

 • Серце та його функції
 • Будова та функція судин
 • Порушення діяльності серцево-судинної системи та їх запобігання
 • Загальне уявлення про старіння. Теорії старіння
 • Соматичне здоров'я і старіння
 • Вища нервова діяльність і психічне здоров'я людей доходжалого і літнього віку
 • медикосоціальної проблеми наркотизму

 • Поняття наркотику
 • Наркоманія та її розповсюдження
 • Вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров'я, репродуктивну функцію людини
 • Вплив алкоголю на організм людини
 • Вплив паління на організм людини
 • Заходи боротьби з наркоманією
 • Види і форми насильницької поведінки

 • Поняття насильницької поведінки, її ознаки та класифікація
 • Агресивність та її природа
 • Насильство у сімейних відносинах, насильство проти жінок та дітей
 • Попередження та подолання насильства: міжнародний досвід та роль правоохоронних органів

 • коліївщина наслідки