Дефініції та понятійний апарат

Кожна наука має власний понятійний апарат (глосарій) та основні дефініції або визначення (тезаурус), за допомогою яких інтерпретуються сучасні наукові дані.

Основна категорія валеологіїіндивідуальне здоров'я людини, яке виходить із гармонійності та сили біоенергоінформаційної системи, якою є людина. Саме гармонійність і потужність цієї системи є основою життєздатності, благополуччя індивіда з точки зору його фізичної, психічної і соціальної суті.

Згідно з уявленням відомого американського валеолога, теоретика медицини Г. Сигеріста (1941), здоровою є людина, яка має гармонійний фізіологічний і розумовий розвиток, добре адаптована до навколишнього фізичного й соціального середовища.... Тому здоров'я не означає відсутності хвороби: це дуже позитивне, життєрадісне й охоче виконання обов'язків, які життя покладає на людину.

У преамбулі Статуту ВООЗ в 1948 р. записано: "здоров'яце стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороби і фізичних дефектів". Удосконаленість функцій у людини може бути охарактеризована, у тому числі й кількісно, резервами енергетичного, пластичного і регуляторного забезпечення. 3 цієї точки зору дефініція здоров'я людини виглядає таким чином: Здоров'яце цілісний динамічний стан організму, який визначається резервами енергетичного, пластичного і регуляторного забезпечення функцій, характеризується стійкістю до дії патогенних факторів і здатністю компенсувати патологічний процес, а також є основою виконання біологічних і соціальних функцій.

Трьом рівням людини (соматичному, душевному і духовному) відповідають і три аспекти здоров'ясоматичний, психічний і духовний.

Здоров'я може бути популяційним, або здоров'ям суспільства, та індивідуальним.

Комплекс заходів з оптимізації народжуваності, росту та розвитку підростаючого покоління є формуванням здоров'я нації, суспільства, а комплекс заходів із підтримки, закріплення й поновлення здоров'я індивіда є категорією збереження здоров'я людини. Існує кілька механізмів, завдяки яким здійснюються ці комплексигомеостатичний, адаптивний, регенеративний та інші, які реалізуються як у здоровому, так і у хворому організмах.

Суспільне здоров'я характеризується системою статистичних показників:

а) відтворення (медико-демографічна характеристика);

б)запас фізичних сил або дієздатність (показники фізичного розвитку);

в)особливості адаптації до умов навколишнього середовища (показники захворюваності).

Відповідно до вимог ВООЗ, популяційне здоров'я характеризується такими показниками:

1.Політика в галузі охорони здоров'я

-виділення ресурсів на медичну допомогу на одного громадянина;

-рівномірність прибутків у суспільстві;

-наявність мережі охорони здоров'я;

-забезпеченість лікарями;

-рівень доступності здоров'я для населення.

2.Структурно-економічні показники:

-рівень народжуваності та смертності серед населення;

-валовий національний продукт та його приріст;

-рівень безробіття;

-житлові умови;

-енергетична забезпеченість населення.

3.Медична освіта:

-наявність медичної освіти,

-доступність медичної освіти (фізична й економічна).

4.Охоплення населення первиною медичною освітою:

-санітарна освіта;

-доброякісність харчування;

-доброякісність води;

-охорона здоров'я матері та дитини;

-планування сім’ї;

-профілактичні щеплення;

-забезпеченість ліками;

-можливість ефективного лікування.

5.Показники здоров'я населення:

-доля новонароджених (%) із масою менше 2,5 кг;

-доля новонароджених (%) із масою (3,33,4 кг);

-психічний розвиток дітей і підлітків;

-дитяча смертність;

-тривалість життя;

-смертність від окремих хвороб;

-захворюваність загальна та індивідуальна;

-самогубство, алкоголізм, наркоманія.

Критерії індивідуального здоров'я розробляються валеологією.

Комментарии к статье "Дефініції та понятійний апарат"
Добавить свой комментарий
*все поля должны быть заполнены
сармати цікаві факти