Стародавня китайська система

Другою гілкою знань стародавніх про людину та її здоров'я, яка використовується і сучасною медициною, є стародавня китайська система. У ній відображено не лише структурно-функціональні аспекти організму, але й багатосторонні зв'язки між елементами, що перетворюють людину на єдине ціле. Ці зв'язки нагадують сучасне уявлення про біосистему. Філософською основою цього вчення є уявлення про два першопочатки Інь і Ян, п'ять першоелементів (сін - п'ять) і життєву енергіюЧі.

Уперше Інь та Ян пояснені у книзі "I цзин" як протилежні першопочаткижіноче та чоловіче, темне та світле, пасивне та активне, в подальшому вони пов'язані із взаємоперетворенням п'яти стихій. Інь і Янпротилежні, але взаємопов'язані, взаємообумовлені й здатні трансформуватись один в інший. Усе життя і є відображенням цієї

трансформації.

П'ять першоелементівдерево, метал, вогонь, вода, земляперебувають у постійному русі, мають різні властивості, залежать один від одного й створюють баланс. 3 ними пов'язані й психічні реакції, зокрема емоції. Так, дереву відповідає гнів, вогнюрадість, водістрах.

Усі системи й органи людини належать до різних першоелементів, а, крім того, вони поділені за принципом інь і ян.

Енергія Чі (прана) є однією з матеріальних основ життєдіяльності організму, всі зміни в системах і органах пов'язані зі зміною енергії Чі. Вона буває природженою й набутою. Джерелом набутої Чі є дихання и харчування.

Чі піддається змінам в організмі, буває різної якості. її можна нарощувати та гармонізувати, а за рахунок цього керувати своїм здоров'ям.

Енергія Чі циркулює по інь та ян каналам і колатералям, що мають на шкірі місця зв'язку із зовнішнім середовищембіоактивні точки (БАТ). Ці точки розміщуються біля нервових закінчень або судинних сплетінь і характеризуються рядом фізичних параметрів, зокрема іншим електроопором. За станом цих точок визначають функцію внутрішніх органів (діагностика), через них впливають на відповідні органи (лікування).

Біоактивні точки це не постійні та незмінні утворення, їх кількість та активність може змінюватись, зокрема знижуватись при дії пошкоджувальних факторів, таких, як іонізуюча радіація тощо.

Слов'янська система

Для слов'янської традиції також характерний холістичний підхід до людини. Життя людини (його символом є хрест) являє собою завершений динамічний цикл, за яким буде продовження (точка над хрестом).

Таким чином, принцип холізму є найбільш адекватним підходом до розуміння феномена людини й відповідає сучасному системному підходу.

Комментарии к статье "Стародавня китайська система"
Добавить свой комментарий
*все поля должны быть заполнены
люблынська уныя