Донозологічна діагностика здоров'я за функціональними показниками

Ця діагностика ґрунтується на тому, що перехід від стану здоров'я до хвороби проходить через ряд послідовних стадій, протягом яких організм пристосовується до нових умов існування, змінюючи рівень функціонування та напруги регуляторних механізмів. Вони можуть характеризуватись як:

1)нормальні адаптаційні реакції;

2)напруга механізмів адаптації (короткочасна, або нестійка адаптація);

3)перенапруга та розлад у роботі механізмів адаптації.

У разі довготривалої адаптації зростає кількість мітохондрій, збільшується синтез макроергів, тобто основним шляхом адаптації є зміна енергетичного обміну. Саме нестача енергії визначає регуляторні, метаболічні та структурні зміни. Починають працювати механізми компенсації, які є, по суті, маркерами передхвороби, потім настає фаза зворотних змін, а лише після неї виникають морфологічні ушкодження структур.

Охарактеризувати стадію адаптації людини можна за трьома параметрами:

1)рівнем функціонування системи;

2)ступенем напруги регуляторних механізмів;

3)розмірами функціональних резервів.

Найбільш доступним методом оцінки рівня функціонування системи є аналіз серцевого циклу, тому що середне значення тривалості серцевого циклу обернено пропорційне частоті пульсу (за Р.М. Баевським,1979).

На підставі математичного аналізу серцевого циклу розраховують індекс напруги (ІН). Після реєстрації не менше 100 електрокардіограм визначають такі показники:

-мода (МО)найбільш частий прояв тривалих інтервалів КК;

-амплітуда моди (АМО)частка (у % відношенні) моди до всіх зареєстрованих кардіоінтервалів;

-ДХрозкидання інтервалів КК (коефіцієнт варіації)

Централізація нейрогуморального управління роботою серця сприяє кращій адаптації та підвищенню індексу напруги, а децентралізація, навпаки, призводить до їх зниження. Збільшення ІН понад 200 ум. Од. вказує на розвиток напруги механізмів регуляції, а понад 500 ум. од.на стан перенапруги.

Другий метод донозологічної діагностики досить простий і може бути запропонований для масових досліджень. При цьому розраховують адаптаційний потенціал (АП) системи у балах за формулою:

АП=0,011ЧП+0,014АТс+0,008АТд+0,014В+0,09МТ~(0009Р+0,27),

де ЧП— частота пульсу за 1 хв.;

АТсартеріальний тиск систолічний, ммрт.ст.;

АТдартеріальний тиск діастолічний, ммрт.ст.;

Ввік, років;

МТмаса тіла, кг45;

Р зріст, см.

Адаптаційний потенціал оцінюється за такими значеннями:

-задовільний (до 2,1);

-напружений (2,113,20);

-незадовільний (3,214,30);

-перенапруга та розлад адаптації (понад 4,30).

Указаними методами донозологічної діагностики можна швидко і без великих витрат виявити людей, яким терміново потрібно провести оздоровчі заходи, хоча не завжди проби дають чіткий результат. Наприклад, у людини, яка має хронічне запалення легень, може бути кількість балів, що відповідає стану задовільної адаптації, хоч рівень здоров'я у цієї людини досить низький.

Комментарии к статье "Донозологічна діагностика здоров'я за функціональними показниками"
Добавить свой комментарий
*все поля должны быть заполнены
голодомор причини