Діагностика рівня здоров'я за прямими показниками

Цей тип моделі має два різновидидіагностика за визначенням біологічного віку або за резервами біоенергетики.

Діагностика рівня здоров'я за визначенням біологічного віку,

тобто за швидкістю старіння організму.

Специфіку старіння визначають або за співпаданням біологічного віку з календарним, або за його руйнівною силою.

Абсолютною мірою життєдіяльності організму (кількості здоров'я) є тривалість життя. Біологічний вік (БВ) визначають за різними тестами:

1)розрахунком дійсного значення БВ із використанням клініко-фізіологічних показників;

2)розрахунком необхідного значення БВ за календарним віком;

3)за співвідношенням дійсного та календарного віку.
Отримані результати є відносними, тому що також потрібно знати середню величину ступеня старіння в певному календарному віці для конкретної популяції. Ґрунтуючись на цих результатах, можна поділити осіб одного календарного віку (КВ) на групи, залежно від ступеня "вікового руйнування" та за "запасом здоров'я".

І рівеньвід15до9років

П рівеньвід 8,9 до 3 років

IIIрівеньвід 2,9 до +2,9 років

IVрівеньвід +3 до +8,9 років

Vрівеньвід +9 до +15 років

I рівень відповідає дуже повільному, а V різко прискореному старінню, III рівень свідчить про відповідність біологічного віку людини її календарному віку.

Розроблено чотири варіанти методик із визначення біологічного віку. Два варіанти дуже складні, в них використовується сучасна апаратура. Третій варіант спирається на загальнодоступні показники та вимір життєвої ємності легень, а в четвертому варіанті не потрібні спеціальні дослідження. Для визначення біологічного віку за четвертим варіантом запропонована така формула:

Для чоловіків: БВ=27,0+0,22АДс0,15ЗДв(с)+0,72СОЗ0,15СБ

Для жінок: БВ= 1,46+0,42АДп+0,25МТ+0,70СОЗ0,14СБ

Мтмаса тіла, кг;

СОЗсамооцінка здоров'я за питаннями, бали; СБ статичне балансування із закритими очима на лівій нозі без взуття, с.

За допомогою наведених формул вираховують біологічний вік, а щоб визначити, наскільки він відповідає календарному, слід зіставити їх індивідуальні величини. Величина належного БВ (НБВ) визначається за формулами:

НБВ = 0,629КВ+18,6 для чоловіків;

НБВ = 0,581КВ+17,3для жінок.

Комментарии к статье "Діагностика рівня здоров'я за прямими показниками"
Добавить свой комментарий
*все поля должны быть заполнены
зунр коротко